28 października 2019

Konkurs audiowizualno-plastyczny „Witaj w naszej klasie”.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży szkolonej „Witaj w naszej klasie”, realizowanego przez Caritas Polska i Wojewodę Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

W ramach projektu, który współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa przewidziano szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę integracji cudzoziemców w województwie.

Realizacja konkursu ma na celu pokazanie pozytywnych wzorców budowania relacji i dialogu z osobami z innych kręgów kulturowych oraz przykładów przyjaźni dzieci polskich z dziećmi z innych krajów. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pracę audiowizualną lub plastyczną i wraz z wypełnionymi dokumentami zgłoszeniowymi przesłać ją na adres organizatora.

Szczegóły dotyczące konkursu przedstawiamy jako załączniki, są one dostępne także na stronie:

http://migranci-uchodzcy-szczecin.caritas.pl/konkurs/

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o organizowanym konkursie uczniom z Państwa placówki. Pozwoli to na dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników konkursu a tym samym działania przewidziane w ramach projektu wpłyną na poprawę procesów integracji migrantów na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie z Państwa strony.

Załączniki