11 października 2018

Kongres Polska Bezpieczna 11 – 12.10. 2018 Szczecin

11 października br. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza wzięła udział w Kongresie Bezpieczna Polska.

Kongres został przygotowywany  we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Sejmową Komisją Obrony Narodowej, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim i wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Głównym punktem wydarzenia jest dwudniowa konferencja  Security Forum Szczecin.

Przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie wiedzy o aktualnym stanie bezpieczeństwa naszego państwa oraz promowanie postaw patriotycznych.

W pierwszym dniu konferencji  wzięli także udział: Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pan Michał Jach, Poseł na Sejm RP i przedstawiciel Sejmowej Komisji Obrony Narodowe pan Leszek Dobrzyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Podczas spotkania przedstawione zostały między innymi zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Europie, kraju, regionie i szkole, udziału Państwowej Straży Pożarnej w  gaszeniu pożarów w Szwecji, a także transgranicznych  zagrożeń terroryzmem.

Przedstawiciele szczecińskiej branży morskiej omówili także pożądane i możliwe kierunki rozwoju przemysłu stoczniowego i związane z branżą warunki bezpieczeństwa.

Jednym z punktów programu było również przekazanie szkołom z województwa zachodniopomorskiego  podręczników „Elementarz Bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego”.