13 czerwca 2024

Kongres Młodych na Pomorzu Zachodnim „PorozmawiajMY o Zdrowiu Psychicznym”

12 czerwca 2024 r. w Szczecinie z inicjatywy młodych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbył się Kongres Młodych na Pomorzu Zachodnim „PorozmawiajMY o Zdrowiu Psychicznym”. W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński.

Co w trakcie spotkania ?

Podczas spotkania uczniowie zachodniopomorskich szkół  rozmawiali o problemach zdrowia psychicznego w aspektach funkcjonowania szkół, ich zapisów statutowych i praw uczniów z  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panią Pauliną Piechna-Więckiewicz, przedstawicielami władz rządowych, samorządowych,  organizacji pozarządowych  oraz  psychologów.

Galeria