28 listopada 2019

Konferencja „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole” z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

27 listopada br., w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się konferencja pn. „Zdrowotne aspekty higienicznego życia dziecka w szkole”.

W spotkaniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów, szkolnych koordynatorów szkół i przedszkoli promujących zdrowie, intendentów oraz przedstawicieli Rad Rodziców z powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego i świdwińskiego.

Podczas wydarzenia prelegenci mówili o wadach postawy wśród dzieci, żywieniu dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, a także podsumowano akcję ważenia tornistrów przeprowadzoną w październiku 2018 roku oraz przedstawiono programy profilaktyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.