9 grudnia 2019

Konferencja „Dyrektor przedszkola/ szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”

9 grudnia br., w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie, odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Dyrektor przedszkola/ szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”, której organizatorem była Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

W spotkaniu uczestniczyli: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego pani Alina Przerwa, Zastępca Dyrektora WKOS pani Iwona Matyjanowska oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Przedsięwzięcie skierowane było do dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiotem spotkania było poszerzenie wiedzy i umiejętności m.in. na temat: zakresu reagowania w sytuacjach trudnych wynikających z rozstania się (rozwodu) rodziców ucznia,  współpracy z rodzicami, udzielania wsparcia samemu dziecku, jak również omówienie kwestii prawnych.

Prelegentami podczas konferencji byli: pedagog, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie pani Edyta Borysiak, psycholog, psychoterapeuta pani Katarzyna Jastrzębska oraz sędzia Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pani Marta Domańska – Bamber.