20 czerwca 2018

Konferencja „z Erasmusem+ w Europie XXI wieku”

20 czerwca br. w Auli im. Józefa Pańkowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach odbyła się wojewódzka konferencja „Z Erasmusem + w Europie XXI wieku. Zasady aplikowania, zarządzania projektem oraz raportowanie działań”.

Patronat nad konferencją objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Podczas sesji plenarnej konferencji pani Emilia Gwizd – Specjalista Wydziału Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie przedstawiła zasady prowadzenia projektów unijnych. Ponadto omówiono dobre praktyki w zakresie koordynowania projektem Erasmus+.

Sesja panelowa podzielona była na kilka części o tematykach: szukanie i pozyskiwanie partnerów projektu, przygotowanie aplikacji, raportowanie, archiwizacja papierowa i elektroniczna; zarządzanie projektem, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, monitoring oraz ewaluacja projektu, platforma rezultatów projektu, Selfii+.