9 stycznia 2019

Konferencja wojewódzka pt. „Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”

9 stycznia br., w  Stargardzkim Centrum Kultury, odbyła się konferencja wojewódzka pt. „Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej”. Organizatorem wydarzenia była Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Natomiast współorganizatorem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie.

Gospodarzem spotkania byli Prezydent Stargardu pan Rafał Zając oraz Starosta Stargardzki pani Iwona Wiśniewska.

W przedsięwzięciu wzięli udział Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Andrzej Waśko, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz dr hab. Maciej Borodzik z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja dedykowana była dyrektorom i nauczycielom szkół ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych województwa zachodniopomorskiego i podzielona została na dwie części – teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej prelegenci (panowie Waśko, Smolik i Borodzik) omówili takie zagadnienia jak: „Nowa podstawa programowa. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania”, „Nowa podstawa programowa z perspektywy eksperta” oraz „Nowa podstawa programowa z matematyki”.

Część warsztatowa, skierowana do nauczycieli, dotyczyła opracowania przedmiotowego programu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów i została poprowadzona przez doradców, konsultantów i innych nauczycieli profesjonalistów. Warsztaty przeprowadzono w pięciu grupach: nauczyciele matematyki, biologii/ chemii/ fizyki/ geografii, języka polskiego/ historii, języków obcych, przedmiotów zawodowych.

Stargardzkie spotkanie poprzedziła konferencja prasowa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem pana Andrzeja Waśko, Marcina Smolika oraz Macieja Borodzika.