10 września 2018

Konferencja wojewódzka pt. „Narkotyki XXI wieku”

10 września br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się konferencja wojewódzka pt. „Narkotyki XXI wieku”.

Organizatorami konferencji byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Małgorzata Domagała – Dobrzycka oraz Wojewódzki Komendant Policji nadinsp. Jacek Cegieła.

W spotkaniu wzięli także udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz.

Przedsięwzięcie poświęcone było nowym narkotykom w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali dyrektorzy oraz pedagodzy szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem spotkania było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego oraz konsekwencji prawnych wynikających z używania nowych narkotyków.