21 listopada 2022

Konferencja powiatowa pn. „Realizacja edukacji włączającej w powiecie kamieńskim”

17 listopada br., w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim, odbyła się konferencja poświęcona realizacji edukacji włączającej w powiecie kamieńskim organizowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Starostę Powiatu Kamieńskiego.

Uczestnicy

W spotkaniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak – p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Joanna Piwińska – Wicestarosta Powiatu Kamieńskiego oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek powiatu kamieńskiego. Konferencję  prowadziły: Krystyna Wadecka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie i Dorota Mądrowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim.

Wspieranie założeń edukacji włączającej

Podczas konferencji Agnieszka Stroynowska starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Szczecinie przedstawiła prawne aspekty wdrażania kolejnych etapów edukacji włączającej. Zaprezentowane zostały osiągnięcia i przykłady dobrych praktyk w pracy z dziećmi i ich rodzinami wymagającymi specjalistycznego wsparcia, współpracy szkół i placówek, w tym zakresie, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi przez cały okres ich kształcenia do dorosłości.

Prelegenci zaprezentowali jak urzeczywistniane są cele edukacji włączającej w codziennej praktyce. O działaniach podejmowanych w ramach programu „Za Życiem” – jako elementu wsparcia dzieci zagrożonych niepełnosprawnością powiedziała Renata Pawlikowska – neurologopeda Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, który pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Interesujące formy zapewnienia aktywności zawodowej osobom niepełnosprawnym przedstawił Łukasz Brenda, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Kamieniu Pomorskim. Realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wychowania przedszkolnego i edukacji przedstawiła Agnieszka Grudzińska, dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach. W kontekście wdrażanych zmian mających na celu zapewnienie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich bardzo interesujące doświadczenia przedstawili pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych: Monika Maliszewska-Fajfer psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie, która omówiła istotę współpracy poradni ze szkołami i placówkami, Renata Pawlikowska pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która omówiła organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w szczególności znaczenie doradztwa zawodowego. Przykłady ilustrujące współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami w zakresie opieki nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia zaprezentowała Wioleta Mackiewicz pedagog szkolny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

Galeria