15 maja 2023

Konferencja podsumowująca kampanię #MojaSzkołaZdrowaSzkoła

Dziś, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się konferencja podsumowująca kampanię #MojaSzkołaZdrowaSzkoła z udziałem Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej.

 

Kampania w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym prowadziła wojewódzką kampanię #MojaSzkołaZdrowaSzkoła, która obejmowała:
  • ważenie plecaków,
  • kontrolę sztucznego oświetlenia w szkołach,
  • badanie wzroku w klasach,
  • przeprowadzenie Turnieju gry w zbijaka.
Kampanię przeprowadzono w 188 placówkach z województwa zachodniopomorskiego.
 

WSSE przygotowuje do wakacji

Ponadto konferencja była okazją do przygotowania przedstawicieli placówek do bezpiecznego wypoczynku letniego. Omówiono między innymi:
  • bezpieczeństwo zdrowotne podczas wakacji,
  • serwis kąpieliskowy,
  • bezpieczeństwo nad wodą podczas wypoczynku letniego,
  • wyprawę do lasu – jak ciekawie i bezpiecznie wypoczywać,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie przedstawiła zagrożenia i bezpieczeństwo małoletnich w cyberprzestrzeni.

#MojaSzkołaZdrowaSzkoła

Celem Kampanii jest podniesienie stanu wiedzy dyrektorów oraz kadry pedagogicznej szkół podstawowych w zakresie warunków higieniczno – zdrowotnych dzieci i młodzieży. Akcja skupia się także na profilaktyce zdrowego stylu życia z uwzględnieniem wad postawy wśród uczniów.

Galeria