18 października 2019

Konferencja pn. „Współpraca, technologia, rozwój gwarancją sukcesu”

16 października br., w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, odbyła się konferencja pod nazwą „Współpraca, technologia, rozwój  gwarancją sukcesu”.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia było przedstawienie możliwości jakie młodym ludziom daje szkoła i miasto Szczecin w rozwoju i osiągnięciu sukcesu edukacyjnego i zawodowego.

Ważnym punktem konferencji było podpisanie dwóch porozumień Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie z Regionalnym Centrum Informatyki Bydgoszcz reprezentowanym przez płk. Wiesława Terebę, Komendanta RCI Bydgoszcz oraz z DGS Poland Business Services reprezentowanym przez pana Nicolai Ryfos, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych DGS Business Services Sp. z o.o. Na mocy tych porozumień szkoła zyskała kolejnych partnerów w kształceniu przyszłych techników na najwyższym poziomie.

Podczas wydarzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego pani Urszula Berlińska, która w podsumowaniu konferencji wskazała młodym ludziom jak ważna jest aktywność, inicjatywa i chęć własnego rozwoju, a także wykorzystywanie możliwości jakie daje szkoła i miasto w ramach Młodzieżowego lub Obywatelskiego Budżetu.

Po konferencji zaproszeni goście zwiedzili specjalistyczne pracownie pozwalające na kształcenie w zawodach technik programista, technik teleinformatyk oraz technik fotografii i multimediów.