21 marca 2019

Konferencja pn. „Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – możliwości, wsparcie i integracja”

20 marca br., w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, odbyła się konferencja pt. „Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – możliwości, wsparcie i integracja”, której organizatorami byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pan Waldemar Urbanik.

Przedsięwzięcie adresowane było do dyrektorów szkół, organów prowadzących i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Celem wydarzenia było rzetelne przedstawienie danych statystycznych dotyczących przybywających cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy, na teren województwa zachodniopomorskiego, przekazanie informacji na temat przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia uczniów – obywateli polskich i osób nie będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz wsparcie dyrektorów poprzez przedstawienie metod i narzędzi pracy z dziećmi, ułatwiającymi ich adaptację i integrację w nowym środowisku.

Konferencja została zorganizowana na mocy podpisanego 24 stycznia br. porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty a Rektorem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP.

W załączniku znajduje się spis prelekcji wraz z prowadzącymi wykłady.

Załączniki

Prelekcje i prowadzący
Data: 2019-03-21, rozmiar: 182 KB
Prezentacja Prawo oświatowe 20.III.2019
Data: 2019-03-21, rozmiar: 382 KB