24 września 2019

Konferencja OSEregio z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia

24 września br., w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, odbyła się konferencja OSEregio z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia.

W spotkaniu uczestniczyli także Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz Dyrektor NASK dr hab. inż Jacek Leśkow.

Projekt OSEregio jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół. Spotkania są płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystywania nowych technologii w procesie kształcenia.

W polickiej konferencji uczestniczyli członkowie kierownictwa oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, a także eksperci zajmujący się nowymi technologiami w edukacji.

Celem konferencji OSEregio jest popularyzacja projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Na spotkaniu eksperci przybliżyli praktyczne możliwości wykorzystania OSE w dydaktyce szkolnej. Kładli nacisk na bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.

Podczas wydarzenia odbywały się równolegle warsztaty na temat m in.: nowych trendów i wyzwań w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, Lekcji: Enter. świata nowej edukacji, czy nowych technologii w edukacji.

Uczestnicy Forum OSEregio mogli wygrać mobilną pracownię komputerową dla swojej szkoły, składającą się z 16 laptopów, punktu dostępu do internetu oraz szafy mobilnej. Warunkiem było wzięcie udziału podczas rejestracji na Forum OSEregio w specjalnej edycji konkursu OSEwyzwanie. Lista laureatów dostępna jest na stronie https://ose.gov.pl/konkurs-osewyzwanie.

Podobne przedsięwzięcie odbyło się także w Ostrołęce. Przed nami jeszcze OSEregio w Białej Podlaskiej i Białymstoku.

Organizatorami Forum OSEregio są: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz NASK.