27 kwietnia 2021

Konferencja historyczno–metodyczna „Wielkopolska w walce o niepodległość” z udziałem Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty

27 kwietnia br. odbyła się zdalnie konferencja historyczno–metodyczna „Wielkopolska w walce o niepodległość”. W wydarzeniu uczestniczyli: Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych ENEA SA pan Marcin Pawlicki oraz Prezes Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych pan Paweł Zarzycki.

Na zdjęciu znajduje się Zachodniopomorska Kurator Oświaty uczestnicząca w wideokonferencji. W tle monitor, aparat telefoniczny, klawiatura, mysz komputerowa oraz kamerka internetowa.

Konferencja historyczno–metodyczna

Konferencja została zorganizowana dla nauczycieli, którzy zgłosili swój udział w projekcie edukacyjnym pn. „Wielkopolska w walce o niepodległość”.

Podczas przedsięwzięcia uczestnicy wysłuchali multimedialnego wykładu historycznego „Niezapomniane zwycięstwo” dra Piotra Grzelczaka z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz obejrzeli film dokumentalny w reżyserii Michała Szymanowicza pt. „Powstanie wielkopolskie 1918-1919”.

Konferencja zakończyła się multimedialnym warsztatem metodycznym Andrzeja Surdyka z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Projekt edukacyjny TPE

„Wielkopolska w walce o niepodległość” to program realizowany przez Fundację Towarzystwo Projektów Edukacyjnych przy wsparciu ENEA S.A. Powstał dzięki partnerstwu merytorycznemu z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz współpracy z Kuratorami Oświaty – Zachodniopomorskim i Wielkopolskim. Bierze w nim udział po 60 szkół z obu województw. W projekcie przewidziane są warsztaty metodyczne dla nauczycieli, przeprowadzenie lekcji multimedialnych w szkołach i prezentacja towarzyszących im wystaw oraz związany z treścią zajęć konkurs dla uczniów „Z Wielkopolski do wolnej Polski”.

Powstanie Wielkopolskie to największe z polskich powstań narodowych zakończonych zwycięstwem. Wyzwolenie prawie całego terenu Wielkopolski spod władzy Niemiec w 1919 roku do dzisiaj krzepi i inspiruje. Celem programu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat powstania, rozbudzanie w młodzieży pasji do historii oraz poczucia dumy z miejsca pochodzenia. Projekt przybliża także inspirujące postawy i wartości, które – choć są dziedzictwem przeszłości – stanowią wciąż istotny punkt odniesienia do teraźniejszości. 

Wskazane treści edukacyjno-wychowawcze są opracowane w atrakcyjnych formach umożliwiających przeprowadzenie angażujących zajęć. W trakcie lekcji multimedialnej „Niezapomniane zwycięstwo. Powstanie wielkopolskie 1918-1919” uczniowie między innymi obejrzą film edukacyjny i prezentację, a także otrzymają bogato ilustrowane minipodręczniki oraz pamiątkowe znaczki.

Patronat Honorowy nad projektem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

Galeria zdjęć