25 stycznia 2019

Konferencja „Doradztwo metodyczne – założenia i strategia odbudowy”

25 stycznia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się konferencja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pn. „Doradztwo metodyczne – założenia i strategia odbudowy”.

W wydarzeniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Katarzyna Koszewska, Zachodniopomorscy Wicekuratorzy Oświaty panowie Jerzy Sołtysiak i Bogusław Ogorzałek, Dyrektor Wydziału Finansowo – Księgowego pani Ewa Fesner, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji pani Iwona Rydzkowska oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach pani Jolanta Folwarska.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego.

Tematem spotkania były zmiany dotyczące systemu doskonalenia nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego oraz rola i zadania kuratora oświaty w tym zakresie.

Materiały pokonferencyjne znajdują się na naszej stronie internetowej.