25 czerwca 2024

Konferencja dla MOW i organów prowadzących

19 czerwca 2024 r. w siedzibie Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie odbyła się konferencja dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i przedstawicieli organów prowadzących z udziałem pana Pawła Palczyńskiego – Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Co podczas spotkania ?

Tematyką konferencji było podsumowanie wyników badań stanu bezpieczeństwa wychowanków prowadzonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w województwie zachodniopomorskim przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyniki badań przestawił zespół naukowy: dr. hab. Hubert Kupiec, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego i dr. Monika Zięciak.

Pan Mariusz Dubojski dyrektor wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie przedstawił wnioski dotyczące informacji zamieszczanych przez dyrektorów na elektronicznej platformie ORE w zakresie ucieczek wychowanków z placówek. Pani Agnieszka Stroynowska st. wizytator przedstawiła działania podjęte przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie diagnozowania poziomu bezpieczeństwa w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Galeria