13 lipca 2023

Katarzyna Koszewska w Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach

W dniu 11 lipca br. w Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach odbyła się konferencja o przyszłości edukacji medialnej z udziałem kuratorów z całej Polski, w tym Katarzyny Koszewskiej  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Edukacja medialna

Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie  Pedagogicznym w Krakowie wynika, że dzieci i młodzież doskonale odnajdują się w cyfrowym świecie, ale nie potrafią odróżnić prawdziwej informacji od fake newsa. O znaczeniu i problemach z upowszechnieniem edukacji medialnej rozmawiali kuratorzy z całej Polski.

Cel konferencji

Głównym celem konferencji było zapoznanie gości z ofertą programową ośrodka i wspólna refleksja na temat przyszłości edukacji medialnej, skutecznego rozwijania kompetencji medialnych wśród dzieci i młodzieży oraz zaplanowanie sposobu dotarcia z ofertą Centrum Edukacji Medialnej do szkół i nauczycieli spoza województwa świętokrzyskiego.

Galeria