7 października 2019

Jubileusz 70-lecia ZSZ w Czaplinku

28 września br., w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Stefana Czarnieckiego w Czaplinku, odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia placówki.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Najważniejszą datą w historii szkoły jest 10 września 1949 roku – to wtedy na mocy dekretu Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Szczecinie została powołana Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Czaplinku. Misję zorganizowania nowej szkoły powierzono Wacławowi Mirowiczowi – pierwszemu dyrektorowi placówki.