19 października 2018

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie

19 października br. odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie.

W uroczystej Akademii Jubileuszowej wraz z nadaniem szkole sztandaru wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, którzy mieli okazję wziąć udział w multimedialnym teście wiedzy o placówce.

Część artystyczną gali przygotowali uczniowie SP nr 20.

Pierwszy dzwonek w murach szkoły zabrzmiał 1 września 1948 roku. Wtedy edukację w placówce rozpoczęło 180 uczniów. Od 2008 roku szkoła nosi imię ks. Jana Twardowskiego.