20 września 2019

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu

20 września br., w Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu, odbył się Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kołobrzegu.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił zespół z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Swan Dance” w Kołobrzegu.