20 września 2022

Inauguracja projektu edukacyjnego „Niepokorny Szczecin”

20 września br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja historyczno-dydaktyczna inaugurująca projekt „Niepokorny Szczecin”.

W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Prezes Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” Paweł Zarzycki, koordynator Projektu „Niepokorny Szczecin” Magdalena Okaj oraz specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Fundacji Enea Magdalena Socha.

Projekt „Niepokorny Szczecin”

Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” oraz Zachodniopomorska Kurator Oświaty realizują, przy wsparciu Fundacji Enea, projekt edukacyjny pn. „Niepokorny Szczecin”. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy nauczycieli historii w klasach VII-VIII szkół podstawowych i w ponadpodstawowych.

Działania przewidziane w projekcie nakierowane są na upamiętnianie historii Pomorza Zachodniego i przybliżać będą między innymi takie wydarzenia, jak:

  • powstanie i działalność szczecińskiej Polonii,
  • Zlot 1946,
  • druga konspiracja,
  • Grudzień 1970,
  • Porozumienia Sierpniowe.

W ramach projektu opracowane zostały lekcje multimedialne dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Każda lekcja zawierać będzie opracowany przez historyka minipodręcznik oraz pakiet metodyczny.

Ponadto, każda szkoła otrzyma siedmioplanszową wystawę wielkoformatową, która towarzyszyć będzie lekcji, a później pokazywana będzie w holu szkoły, oddziałując na pozostałych uczniów.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 60 szkół z województwa zachodniopomorskiego.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Zachodniopomorski, Dyrektor IPN Oddział w Szczecinie oraz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Przebieg konferencji

Podczas wtorkowej konferencji zaprezentowany został film edukacyjny pt. „Szczecin Niepokorny” w reż. Michała Szymanowicza. Natomiast dr hab. Sebastian Ligarski – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie – wygłosił wykład pt. „Szczecin – miasto niepokorne”. Konferencja zakończyła się warsztatem dydaktycznym „Szczecin – nadzieja na nowe jutro”, który został poprowadzony przez Wiktorię Knap, nauczycielkę historii w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach.

Galeria zdjęć