10 czerwca 2019

Inauguracja Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej „Bezpieczna Nastolatka”

10 czerwca br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca Ogólnopolską Akcję Prewencyjną „Bezpieczna Nastolatka”.

W konferencji uczestniczyli: Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak, Szef Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej dr Sylwester Kowalski oraz mecenas Piotr Regulski.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie zachowań bezpiecznych wśród młodzieży w wieku 14 – 18 lat. Podnoszenie ich świadomości oraz przekazanie praktycznych umiejętności działania w sytuacjach ryzykownych, zagrażających zdrowiu i życiu. Dodatkowym celem akcji jest edukacja rodziców w zakresie prawidłowego postępowania z młodzieżą.

Podczas konferencji zostały przedstawione założenia oraz plan realizacji „Bezpiecznej Nastolatki”, a także omówione zostały przedsięwzięcia, które będą zorganizowane w ramach akcji.

OAP „Bezpieczna Nastolatka” odbywa się pod Honorowym Patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego pana Tomasza Hinca oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy.

Załączniki

OAP Bezpieczna Nastolatka
Data: 2019-06-10, rozmiar: 3 MB