16 marca 2023

Inauguracja II edycji Akademii Młodego Prawnika

16 marca br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska zainaugurowała II edycję Akademii Młodego Prawnika organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czym jest Akademia Młodego Prawnika?

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny. Organizatorem AMP jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest on adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia) z województwa zachodniopomorskiego. Patronat nad projektem objęła Katarzyna Koszewska Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Misja

Misją Akademii Młodego Prawnika jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych.

Cel

Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie uczniom prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto organizatorom zależy również na rozwijaniu zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych.

Zajęcia

Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę, 18 marca br. i kontynuowane będą w kolejne soboty, aż do 17 czerwca (Harmonogram zajęć), kiedy to uczestnicy wezmą udział w festynie Akademii Młodego Prawnika. Uroczyste zakończenie będzie miało miejsce 20 czerwca 2023r.

Warsztaty dla młodych poprowadzą nauczyciele akademiccy, prawnicy, eksperci oraz specjaliści zewnętrzni. Uczestnicy otrzymali już indeksy Akademii Młodego Prawnika. 

Galeria