30 listopada 2018

III Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu

W dniach 29 – 30 listopada br., w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu, odbywa się III Zachodniopomorski Kongres Oświatowy, którego organizatorem jest Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny.

W pierwszym dniu spotkania uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Katarzyna Koszewska.

Program wydarzeń, przygotowany na podstawie analizy potrzeb przedstawicieli środowiska oświatowego, zakładał omówienie między innymi następujących zagadnień tematycznych: Test Ósmoklasisty, opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, zaburzenia dzieci i młodzieży szkolnej, pierwsze podsumowanie wprowadzenia RODO w placówkach oświatowych, zmiany w systemie oświatowym, przede wszystkim w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Plan Daltoński w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Podczas Kongresu swoje prelekcje wygłosili wiceminister edukacji pan Maciej Kopeć, który przedstawił informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz wicekurator pan Jerzy Sołtysiak i dyrektor pani Katarzyna Koszewska, którzy mówili o zmianach przepisów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.