4 grudnia 2019

II Mikołajkowy Turniej Tańca Nowoczesnego w XVI LO w Szczecinie

3 grudnia br., w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, odbył się II Mikołajkowy Turniej Tańca Nowoczesnego, zorganizowany pod Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W wydarzeniu uczestniczyła Dyrektor Wydziału Informacji i Promocji pani Małgorzata Duras.

Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jego celem była promocja tańca nowoczesnego oraz możliwość konfrontacji szkolnych amatorskich zespołów tanecznych, duetów oraz solistów.