28 stycznia 2020

Ignacy Jan Paderewski patronem Niepublicznych Szkół Promyk

28 stycznia br., w hali sportowej Akademii Morskiej w Szczecinie, odbyła się uroczystość nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Niepublicznym Szkołom Promyk.

W wydarzeniu uczestniczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że posiadanie patrona szkoły to powód do dumy i zobowiązanie. Misją szkoły jest bowiem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie postaw młodych ludzi i ukazywanie im wartości ważnych, ponadczasowych, takich jak odpowiedzialność oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Niepublicznym Szkołom Promyk bardzo zależy na tym, aby ich uczniowie osiągnęli wszechstronny rozwój osobowości i zostali przygotowani do twórczego i samodzielnego życia w ciągle zmieniającym się społeczeństwie.

Podczas uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru szkoły.

Galę uświetniły występy uczniów Promyka.