13 marca 2023

I Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi

I Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. Organizowany jest przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Wydarzenie honorowym patronatem objęli Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy, związanej z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności pierwszej pomocy.

Trzy konkurencje

Konkurs składa się z trzech konkurencji: strzeleckiej, sprawnościowej oraz pierwszej pomocy.

  • Konkurencja strzelecka obejmuje strzelanie z: karabinku śrutowego pneumatycznego 3 strzały próbne, 5 strzałów ocenianych w postawie stojącej i siedzącej na odległość 10 m.
  • Konkurencja sprawnościowa polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie, który składa się z pięciu prób sprawnościowych, umożliwiających dokonanie pomiaru podstawowych zdolności motorycznych, tj. szybkości, zwinności, siły, mocy (skoczności) oraz gibkości.
  • Pierwsza pomoc, będzie wymagać od uczestników praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tym celu przygotowane zostaną stacje kontrolne, inscenizujące sytuacje z udziałem ucharakteryzowanych pozorantów.

Regulamin 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem znajdują się w załączeniu.

Załączniki

Zgoda do konkursu
Data: 2023-03-13, rozmiar: 14 KB
Regulamin konkursu
Data: 2023-03-13, rozmiar: 27 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2023-03-13, rozmiar: 49 KB