25 maja 2022

I LO w Szczecinie i Liceum w Drohobyczu zawarły porozumienie o współpracy

25 maja br., w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy szczecińską placówką a Liceum w Drohobyczu. W wydarzeniu uczestniczyła Magdalena Zarębska-Kulesza, Zachodniopomorska Kurator Oświaty. Porozumienie zostało podpisane w ramach podsumowania pilotażowego projektu edukacyjnego, w którym uczestniczyły dwie szkoły.

Trzy stojące kobiety. Kobiety po lewej i prawej stronie trzymają w dłoni teczkę.

Wizyta uczniów z Drohobycza

W środę odbyło się także oficjalne powitanie ukraińskich gości i polskich uczniów przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty oraz dyrektora szczecińskiego liceum Ewę Budziach.

W ramach swojej wizyty licealiści z Ukrainy poznają historię i kulturę Szczecina. Zaplanowane jest zwiedzanie Bazyliki Archikatedralnej, Muzeum Przełomy, Zamku Książąt Pomorskich, czy Wałów Chrobrego. Przewidziane są także zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej w Szpitalu „Zdroje”.

Wizyta drohobyczan potrwa do poniedziałku, 30 maja.

Pilotażowy projekt edukacyjny

Celem projektu, w którym uczestniczą uczniowie ze Szczecina i Drohobycza, jest twórcza refleksja nad historią własnego kraju oraz kraju sąsiada. W ten sposób inicjatywa dwóch szkół wpisuje się w ideę propagowania wartości demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w młodym pokoleniu Europejczyków.

Porozumienie o współpracy

Zwieńczeniem projektu edukacyjnego jest podpisane porozumienie o współpracy. Jego celem jest zbliżenie środowiska nauczycieli i uczniów obu placówek oświatowych, pozyskanie wiedzy z zakresu historii i kultury reprezentowanych krajów, zwiększenie poziomu aktywizacji uczniów oraz rozwój szkół w duchu szacunku, tolerancji i kultywowania europejskich wartości.

Licea planują współpracę przy organizacji konferencji i seminariów, a także realizację przedsięwzięć promocyjnych, szkoleniowych i rozwojowych. A to wszystko w celu integracji edukacyjnej oraz propagowania wiedzy z dziedzin kultury i nauki.

Galeria