9 września 2020

Gry komputerowe i wideo w szkołach – pilotaż programu MEN

Od 8 września szkoły mogą zgłaszać się do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji. Do 30 września zainteresowane placówki mogą przesłać formularze zgłoszeniowe do wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji w  kuratoriach oświaty. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania wojewódzkim koordynatorom: projektów, innowacji, eksperymentów, programów nauczania, zajęć pozalekcyjnych lub innych form realizacji kształcenia z wykorzystaniem gier komputerowych i wideo.

Działania powinny być realizowane w wybranym przez nauczyciela okresie trwania pilotażu tj. do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

Dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Emilii Gwizd – Wojewódzkiego koordynatora ds. innowacji w edukacji (tel. 91 44 27 536, egwizd@kuratorium.szczecin.pl)