22 maja 2018

Gala Finałowa VII Przetwornika

22 maja 2018r. w sali widowiskowej MOK w Policach odbyła się Gala Finałowa VII Przetwornika. W uroczystości wziął udział Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak oraz pani Agnieszka Stroynowska – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

„Przetwornik” to spotkanie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Ośrodków Socjoterapii z całej Polski. Prezentują oni swoją twórczość, uczestniczą w warsztatach artystycznych, spotkaniach ze znanymi artystami, biorą udział w nagraniach teledysków. Gala Finałowa jest podsumowaniem całego przedsięwzięcia.

Spotkaniu towarzyszyły wystawy rękodzieł, prac plastycznych i fotograficznych.

Organizatorem „Przetwornika” jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.