17 maja 2019

Finał V Wojewódzkiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy

17 maja br., na terenie Wałów Chrobrego w Szczecinie i budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbył się Finał V Wojewódzkiego Konkursu Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych. Jego głównym celem było przygotowane młodzieży do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia życia oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Do udziału w ratowniczych zmaganiach zgłosiło się 65 szkół z naszego województwa. W pierwszym (teoretycznym) etapie konkursu wyłoniono 10 najlepszych drużyn, które w piątek przystąpiły do praktycznych zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Uczniów oceniali ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie, ratownicy WOPR oraz funkcjonariusze z referatu wodnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Finał zakończył się uroczystą galą rozdania nagród zorganizowaną w Sali Rycerskiej ZUW. W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Zachodniopomorski pan Marek Subocz oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie,
  • II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie,
  • III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW.