8 października 2018

Europejski Tydzień Kodowania w Szczecinie z udziałem Podsekretarza Stanu w MEN Macieja Kopcia

8 października br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć odwiedził  Szkołę Podstawową w Szkołach Salezjańskich w Szczecinie, która bierze udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania.

Wiceminister Edukacji wspólnie z uczniami wziął udział w zajęciach z kodowania, przygotowanych przez trenerów eTwinning oraz Mistrzów Kodowania oraz w warsztatach zorganizowanych w Mobilnym Centrum Edukacyjnym (MCE).

Multimedialna klaso-pracownia „iLAB”, wirtualna rzeczywistość i gry 3D to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez FRSE dla uczniów szkół podstawowych.

Trenerzy eTwinning i Mistrzowie Kodowania przygotowali również zajęcia dla nauczycieli.

 W wydarzeniu wzięli także udział: Roksana Magdalena Tołwińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, Wojewódzki Zachodniopomorski Koordynator ds. innowacji w edukacji Teresa Kosmaczewska, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Stefania Biernat, Radny Miasta Szczecin Marek Duklanowski, nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych.

Podczas uroczystej inauguracji Europejskiego Tygodnia Kodowania wystąpili uczniowie Szkół Salezjańskich.

Tegoroczna szósta edycja Europe Code Week odbędzie się od 6 do 21 października.

Akcja organizowana jest w całej Europie i skierowana do wszystkich osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Organizatorem wydarzenia może być każdy – pracownicy instytucji, szkoły, biblioteki, nauczyciele, uczniowie czy też ich rodzice. Wystarczy zgłosić własną inicjatywę na stronie www.codeweek.eu/events.

Warto przypomnieć, że kodowanie jest częścią nauki programowania, która od 1 września 2017 r. stanowi stały element edukacji od I klasy szkoły podstawowej. Szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Szczególny nacisk kładzie się tu na takie elementy, jak m.in. logiczne i algorytmiczne myślenie, programowanie, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, posługiwanie się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowane tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów.