29 stycznia 2024

Eliminacje okręgowe 50. Olimpiady Historycznej

Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego wyłonił 4 finalistów eliminacji okręgowych 50. Olimpiady Historycznej pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Nagrody Zwycięzcom wręczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

O Olimpiadzie

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to przedsięwzięcie o długoletniej tradycji i wysokiej renomie. Od 1974 r. organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Trzystopniowe eliminacje olimpijskie to nie tylko droga do sukcesu zwieńczonego cennymi nagrodami i przepustką do wymarzonych studiów, ale przede wszystkim okazja do sprawdzenia swojej wiedzy, poznania, a nawet zaprzyjaźnienia się z innymi miłośnikami Klio. Etap okręgowy i centralny to dla uczestników rywalizacji także najlepsza sposobność do spotkania i dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady.

Olimpiada Historyczna, przyciągająca najlepszych miłośników historii ze szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju, przez pół wieku wyłania szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją.

Galeria