11 maja 2022

Eko-Pracownia – program WFOŚiGW w Szczecinie

Interaktywne tablice, sprzęt laboratoryjny, audio-video i komputerowy, a także remont i meble – wszystko, co pozwoli stworzyć w szkołach nowoczesne sale naukowe można sfinansować w ramach programu Eko-Pracownia. Nabór wniosków potrwa do końca maja. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na nowe miejsca dla uczniów i nauczycieli przeznaczy pół miliona złotych.

Odbiorca i cel programu

Nowy program Funduszu jest adresowany do szkół podstawowych i średnich z województwa zachodniopomorskiego, które mogą otrzymać dofinansowanie między innymi: na modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych przydatnych na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki (np. zestawów pomiarowych, odczynników, gier, filmów, czasopism i książek); wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe: m.in. modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Wartość dofinansowania

Fundusz na nowe eko-pracownie zarezerwował w tym roku 0,5 mln zł. Dotacja to maksymalnie 50 tys. złotych (do 90% kosztów), a minimalna wartość inwestycji wynosi 10 tys. zł. Dofinansowanie może być udzielone na nowe przedsięwzięcia, których realizacja nie zakończyła się przed dniem złożenia wniosku. Pracownie powstaną do końca listopada 2022 roku.

Składanie wniosków

Wnioski w Biurach w Szczecinie (ul. Solskiego 3) i Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) można składać do 31 maja 2022 r. lub do wyczerpania puli środków. Do dokumentów należy dołączyć: program działań edukacyjnych, wizualizację eko-pracowni, zdjęcia przedstawiające aktualny stan pomieszczenia, w którym znajdzie się nowa sala, a także kosztorys. Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku i wykaz kosztów, można znaleźć na stronie Funduszu w zakładce Konkursy i nabory wniosków.

Załączniki

Eko-Pracownia - prezentacja
Data: 2022-05-11, rozmiar: 1 MB