10 października 2019

Dzień Edukacji Narodowej w SOSW w Nowogardzie

10 października br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza uczestniczyła w uroczystości z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowogardzie.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Ten wyjątkowy dzień jest również okazją do uhonorowania tych wszystkich, którzy swoje życie poświęcili działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Uroczystość w SOSW w Nowogardzie została połączona z otwarciem sali wyposażonej w tablicę multimedialną zakupioną w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” oraz z otwarciem wyremontowanych i doposażonych pomieszczeń kuchni i stołówki w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program ten skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu i zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Rząd przeznaczył na szkolne stołówki i jadalnie 200 mln. zł (po 40 mln. zł rocznie).