24 lutego 2020

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
oraz Domów Kultury z województwa zachodniopomorskiego!

W związku z przypadającą w 2020 roku 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II oraz przyjętą uchwałą Sejmu, ustanawiającą rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, zapraszamy do wzięcia udziału w, organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, konkursie „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a także do uczestników zajęć w Domach Kultury z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości  Świętego Jana Pawła II – najwybitniejszego Polaka.

W uchwale Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2019 r. podkreślono, że „Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej życia i twórczości papieża. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych utworów autora lub napisać własny scenariusz oparty na tekstach Jana Pawła II, jego biografii lub obu. Forma przedstawienia inscenizacji jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do 15 maja br. na adres kuratorium inscenizacji zarejestrowanej na nośnikach CD lub DVD lub na pamięci USB. Inscenizacja nie może przekroczyć 20 minut.

Wierzymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do organizowanego przez nas konkursu służącemu popularyzowaniu wśród uczniów zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych wiedzy na temat życia i twórczości Jana Pawła II. Naszym celem jest również pokazanie zwycięskich inscenizacji szerszej grupie odbiorców, również poprzez media regionalne.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko – Kamieński.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-02-24, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia
Data: 2020-02-24, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Data: 2020-02-24, rozmiar: 16 KB