18 listopada 2021

Certyfikaty Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie wręczone

18 listopada br., w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie, odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie w 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyły Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza oraz starsza wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji, Wojewódzka Koordynatorka Szkół Promujących Zdrowie Daniela Arciszewska.

Kobieta wręcza dwóm kobietom certyfikat.

Lista laureatów

Podczas uroczystości Zachodniopomorska Kurator Oświaty wręczyła list gratulacyjny Przedszkolu Publicznemu nr 41 „Źródełko” w Szczecinie, które otrzymało Krajowy Certyfikat. Wojewódzkie Certyfikaty powędrowały natomiast do: Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mrzeżynie oraz Przedszkola Publicznego nr 3 „Pentliczek” w Szczecinie. Prolongatę Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie otrzymało Przedszkole Publiczne nr 9 „Słoneczna Dziewiątka” w Szczecinie. Serdecznie gratulujemy!

Część artystyczna

Uroczystość uświetnił występ zespołu teatralnego z ZSS w Goleniowie pn. „Jestem inny niż mnie znacie”. W ich wykonaniu zobaczyliśmy inscenizację „Bajki robotów” Stanisława Lema.

Zachodniopomorskie szkoły i przedszkola promują zdrowie

Krajowy Certyfikat nadaje przedszkolu lub szkole Minister Edukacji i Nauki na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że dana placówka oświatowa pracuje zgodnie z modelem przedszkoli i szkół promujących zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Przynależność do sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla placówki, a jednocześnie zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami i przedszkolami w województwie zachodniopomorskim czy też w Polsce. Placówki należące do sieci tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej, samodzielnie diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące rozwiązywaniu tych problemów oraz dokonują ewaluacji swoich działań.

Galeria