28 września 2021

Bo piękno na to jest, by zachwycało… – konkurs o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów ogłaszają konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący życia i twórczości wybitnego polskiego poety „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”. Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 29 października br.

Grafika z tekstem: "Bo piękno na to jest, by zachwycało. Kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida". Po prawej stronie obraz z wizerunkiem C.K. Norwida

Cel konkursu

Celem inicjatywy jest rozpropagowanie i ukazanie w sposób nieszablonowy wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida, przez zaprezentowanie intelektualnej i artystycznej oryginalności poety. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszony do konkursu projekt powinien przedstawiać wybrane aspekty życia lub twórczości Norwida i być przygotowany przez ucznia, pod opieką merytoryczną nauczyciela. 

Konkurs ma skłonić do poszukiwań takich aspektów twórczości Cypriana Kamila Norwida, które są najbardziej inspirujące, ciekawe, oryginalne. Efektem tej pracy mają być projekty uwzględniające jak największy wkład własny ucznia. Pracując nad projektem, uczeń może wykorzystywać opracowania naukowe, lektury, szkice, historyczne dane źródłowe, a także inne materiały, w szczególności dotyczące mniej znanych aspektów życia lub twórczości Norwida.

Projekt może być przedstawiony za pomocą:

 • prezentacji,
 • komiksu,
 • filmu,
 • biogramu,
 • materiału multimedialnego,
 • gry edukacyjnej. 

Zasady udziału w konkursie

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.
 • Zgłoszenia dokonuje nauczyciel – opiekun merytoryczny projektu, do 29 października 2021 r. przesyłając na adres e-mail norwid.konkurs@kuratorium.szczecin.pl link do projektu.
 • Zgłaszane projekty nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów. 
 • Laureaci konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje określone są w regulaminie i załącznikach do regulaminu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie, a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2021-09-28, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-09-28, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2
Data: 2021-09-28, rozmiar: 18 KB