16 grudnia 2019

Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

16 grudnia br. Betlejemskie Światło Pokoju zawitało już po raz kolejny do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Ten niezwykły symbol z rąk hm. Elizy Gilewskiej oraz towarzyszących jej harcerzy z Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP przyjęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Mottem tegorocznej edycji jest hasło: „Światło, które daje moc”.