22 grudnia 2020

Betlejemskie Światło Pokoju ponownie zapłonęło w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

22 grudnia br. Betlejemskie Światło Pokoju zawitało już po raz kolejny do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Ten niezwykły symbol Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza przyjęła z rąk harcerzy z 12 Drużyny Harcerskiej ORLĘTA przy Szkole Podstawowej im. Heleny Grabskiej w Gogolicach, a także z rąk hm. Elizy Gilewskiej oraz Dagmary Korbel-Gołąb z Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

13 grudnia br. przedstawiciele władz ZHP na granicy polsko-słowackiej na Łysej Polanie odebrali Światło od słowackich skautów, a następnie przekazali je reprezentacjom chorągwi podczas mszy świętej. Znów wyruszyło, aby nieść pokój i nadzieję, która jest dziś światu szczególnie potrzebna.

Tegoroczne hasło, które towarzyszy akcji to Światło służby.