6 czerwca 2019

Banachalia z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

5 czerwca br., na Uniwersytecie Zielonogórskim, odbyły Banachalia – wydarzenie popularyzujące matematykę. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z Oddziałem Zielonogórskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W wydarzeniu uczestniczył Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Matematycznego i w związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2019 Rokiem Matematyki.

Podczas wydarzenia odsłonięto figurkę „Banachusa”, która żartobliwie nawiązuje do dokonań Stefana Banacha – jednego z najwybitniejszych matematyków XX wieku, należącego do grona założycieli PTM.

Główną częścią Banachalii była Gala XXX edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic”, nad którym Honorowy Patronat objęła Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty siódmy.

Puchary ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wręczył laureatom konkursu wicekurator Ogorzałek.

Galę uświetnił wykład prof. dra hab. Mariana Nowaka pt. „Powstanie i rozwój polskiej szkoły matematycznej”.