16 września 2022

83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

16 września br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak wziął udział w uroczystości upamiętniającej ofiary agresji sowieckiej na Polskę, która odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek oddał hołd poległym przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie.

 

Uroczystość przy Pomniku Sybiraków w Szczecinie

W 83. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak oddał hołd ofiarom tego ataku pod pomnikiem Pamięci Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Organizatorem uroczystości był Oddział Związku Sybiraków w Szczecinie.

Uroczystość w Koszalinie

W Koszalinie Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek upamiętnił ofiary napaści ZSRR na Polskę w 1939 roku przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie.

Historia

We wrześniu 1939 r. armie Niemiec i Związku Sowieckiego najechały Polskę, rozpoczynając drugą wojnę światową. Agresja była konsekwencją zawartego 23 sierpnia paktu Ribbentrop – Mołotow. Polscy jeńcy wojenni trafili m.in. do sowieckich obozów. Niemcy wraz ze Słowacją zaatakowali 1 września 1939 roku, a Sowieci – 17 września. Kraj został podzielony między okupantów, których celem było zniszczenie narodu polskiego i ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej.    

Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolność i życie. Przedstawiciele polskich elit: żołnierze, policjanci, urzędnicy, padli ofiarą zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń.

Setki tysięcy mieszkańców zajętych ziem zesłano na Syberię. Wielu z sybiraków pozostało na nieludzkiej ziemi na zawsze. Wielu pozostałych przy życiu nie wróciło do Ojczyzny – zachowali oni jednak Polskę i polskość w sercach. Ci, którym dane było wrócić, powrócili do Polski innej niż ta, którą opuszczali. 

17 września Dniem Sybiraka

17 września – w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r., która zapoczątkowała masowe wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR – na mocy uchwały Sejmu obchodzimy Dzień Sybiraka.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku ustanowił 17 września Dniem Sybiraka dla upamiętnienia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.

Galeria zdjęć (Szczecin)

Galeria zdjęć (Koszalin)