21 lipca 2023

80. rocznica utworzenia II Korpusu Polskiego

21 lipca br. pod pomnikiem gen. Władysława Andersa w Koszalinie Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek upamiętnił 80. rocznicę utworzenia II Korpusu Polskiego

 

II Korpus Polski 

80 lat temu zreorganizowano Armię Polską na Wschodzie (jej trzon stanowili obywatele polscy uwolnieni z sowieckich więzień po podpisaniu 30 lipca 1941 r. układu Sikorski-Majski), tworząc na terenie Iraku II Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Z Bliskiego Wschodu na front włoski

Na froncie włoskim po raz pierwszy jednostki Polskich Sił Zbrojnych wystąpiły w samodzielnym związku taktycznym. Żołnierzom 2 Korpusu powierzono najtrudniejsze zadanie, polegające na zdobyciu wzgórz Monte Cassino. 18 maja 1944 r., po niezwykle zaciętych walkach, polska flaga załopotała nad niezdobytą dotąd twierdzą.

Organizator

Organizatorem wydarzenia obchodów był szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Galeria