3 lutego 2023

75-lecie Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie

3 lutego br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska wraz z Wicekuratorem Bogusławem Ogorzałkiem wzięli udział w Jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Koszalinie.

O szkole

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1947 roku. Posiada tytuł Szkoły Wiodącej Szkół Uczących Się oraz Szkoły Promującej Zdrowie. W ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ wykonywane są nowatorskie projekty. Zrealizowano tu programy Ministerstwa Edukacji i Nauki takie jak: „Laboratoria Przyszłości” oraz „Aktywna Tablica”. Wśród uczniów znajdują się laureaci konkursów przedmiotowych na poziomie województwa.

Życzymy dalszych sukcesów oraz kolejnych 75 lat!

Galeria