25 maja 2018

70 – lecie Szkoły Podstawowej nr 24 w Szczecinie

25 maja br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70 – lecia Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie.

W wydarzeniu wzięła udział Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która w swoim wystąpieniu szczególnie podziękowała dyrekcji i nauczycielom za zaangażowanie w propagowanie wśród uczniów miłości do historii, literatury i sztuki.

W Jubileuszu uczestniczyli także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak.

Historia szkoły sięga 1948 roku. Wtedy, ze względu na brak funduszy, postanowiono wyremontować dwa duże budynki mieszkalne przy ul. Rymarskiej nr 46/48 i przystosować je, w miarę możliwości, do potrzeb szkoły. Prace remontowe odbywały się w czynie społecznym. Po wyremontowaniu budynków rozpoczęto kompletowanie wyposażenia placówki w sprzęt i pomoce naukowe.

Część artystyczną uroczystości przygotowali nauczyciele i uczniowie SP24, którzy przygotowali montaż muzyczno – słowny do utworów Jana Brzechwy.