25 czerwca 2018

70-lecie oraz zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Żukowie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza uczestniczyła w piątek, 22 czerwca br. w zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 oraz 70-leciu w Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie.

W uroczystości wzięli również udział Dyrektor Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Małgorzata Duras oraz Wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Elwira Wolny, a także wójt Gminy Przelewice pan Mieczysław Mularczyk.

W trakcie uroczystości wyróżniono najlepszych uczniów oraz odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 70-lecia szkoły.

Całej społeczności szkolnej kurator przekazała życzenia bezpiecznych wakacji. Życzyła wielu przygód przeżywanych wspólnie z rodzicami, dziadkami i przyjaciółmi oraz gratulowała tegorocznych osiągnięć uczniom i nauczycielom.