29 listopada 2022

60-lecie Przedszkola Publicznego nr 31 „Żaczek” w Szczecinie

29 listopada 2022r. odbyła się uroczystość 60-lecia Przedszkola Publicznego nr 31 „Żaczek” w Szczecinie, w której – w imieniu p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzego Sołtysiaka – wzięła udział Elżbieta Kintop, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

60-letnia historia

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1962r. Obecnie działa w nim osiem grup przedszkolnych. Rokrocznie przedszkolaki uczestniczą w akcji „Niepodległa do hymnu” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prężnie rozwija się także chór „Muzyczne Żaczki”, który zdobył pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu Zachodniopomorskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2022.

Galeria