28 października 2021

50-lecie Szkoły w Boninie

21 października 2021r. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek, wziął udział w Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie.

O szkole

Szkoła od lat współpracuje z instytucjami związanymi z rolnictwem. Nawiązała kontakty ze szkołami zagranicznymi o takim samym profilu. Od roku 2017 dochodzi do wymiany młodzieżowej ze Szkołą Rolniczą w Chrudim w Czechach oraz Szkołą Rolniczą Agroskolen w Danii. 

Galeria zdjęć