17 listopada 2021

5. edycja akcji „Młodzieży Czytanie”

16 listopada br., w Auli Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz w koszalińskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty, odbyła się 5. edycja akcji „Młodzieży Czytanie”, której organizatorami byli Zachodniopomorska Kurator Oświaty oraz Dyrektor Książnicy Pomorskiej.

Mężczyzna w kapeluszu siedzi w fotelu i trzyma książkę. Przy nim stoi dziewczyna z białą parasolką, czyta z kartki.

Kontynuacja Narodowego Czytania

Akcja skierowana została do uczniów, nauczycieli i dyrektorów zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych oraz przedstawicieli środowiska oświaty i kultury. Celem przedsięwzięcia było rozbudzanie zainteresowania klasyką literatury polskiej i propagowanie czytelnictwa. Zamiarem organizatorów było także kontynuowanie akcji Narodowe Czytanie, do której 4 września br. zachęcał wszystkich Polaków Prezydent RP Andrzej Duda. Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania  „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

–  To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji– napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Udział gości specjalnych

Podczas wydarzenia, wraz z uczniami i nauczycielami, utwory Zapolskiej czytali zaproszeni goście. W Szczecinie był to pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziennikarz Polskiego Radia Szczecin Konrad Wojtyła, który współtworzył audycję „Radio Belfer”. Przybliżała ona treści lektur szkolnych przed maturą z języka polskiego. Audycja otrzymała rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz nagrodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kategorii na „Najlepszą Autopromocję Kultury i Edukacji w Publicznej Radiofonii”. Natomiast w Koszalinie gościem specjalnym była malarka Małgorzata Chmielowska. Artystka jest koszalinianką, absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. W 1996 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom w ASP w Poznaniu. Zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży. Prowadzi wykłady i zajęcia plastyczne dla dorosłych i studentów. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Anglii, Szwecji i na Wyspach Kanaryjskich.

Udział gości specjalnych z pewnością podniósł rangę wydarzenia, a spotkanie uczniów i wychowanków zachodniopomorskich szkół i placówek z wyjątkowymi osobowościami naszego regionu pomogło im uwierzyć we własne możliwości i utwierdziło w nich przekonanie o wadze idei akcji.

Galeria ze Szczecina

Galeria z Koszalina