18 czerwca 2024

224 laureatów w konkursach przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nagrodzonych

W środę, 12 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr. 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie i 17 czerwca w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów i pamiątkowych medali laureatom konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.  Dyplomy i medale laureatom wręczył Paweł Palczyński  – Zachodniopomorski  Kurator Oświaty.

Podsumowanie konkursów

Uroczystości podsumowania konkursów przedmiotowych mają na celu docenianie wysiłku uczestników konkursów, pogratulowanie wysokich wyników oraz wręczenie dyplomów
i okazjonalnych medali laureatom, którzy ponadto:

 • otrzymują ocenę celującą na świadectwie z przedmiotu, z którego uzyskali tytuł laureata,
 • są zwolnieni z egzaminu 8-klasisty, otrzymując najwyższą liczbę punktów
  na zaświadczeniu z przedmiotu, z którego uzyskali tytuł laureata,
 • mają pierwszeństwo w przyjęciu do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Konkursy przedmiotowe Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych całego woj. zachodniopomorskiego odbywają się corocznie, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2023 poz.737)

Uczestnicy biorą udział w 3 etapach:

 • szkolnym,
 • rejonowym oraz
 • wojewódzkim.

W roku szkolnym 2023/24 w 10 konkursach przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty stanęło w szranki:

 • na I etapie – szkolnym – 17121 uczniów.
 • do etapu II – rejonowego – zakwalifikowało się 3736 uczestników,
 • do etapu III – wojewódzkiego – zakwalifikowało się 1048 uczestników,
 • ostatecznie III etap wyłonił 224 laureatów.

Rekordzistami zostali uczniowie: Jan Safiańczuk z Publicznej Szkoły Podstawowej na Głębokiem w Szczecinie oraz Ignacy Bagiński ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie, którzy zostali laureatami aż z 5 przedmiotów, czego bardzo gratulujemy !

Galeria Szczecin

Galeria Koszalin